20.02.18

BACA JUGA

Doa Tuhan

Matius 6:7-15 “Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan....

Spiritualitas Ziarah Menurut Perjanjian Lama (10)

Mencari kehendak Allah Di tempat-tempat suci, orang juga memohon petunjuk dari Allah, baik mengenai persoalan yang ia hadapi maupun mengenai masa depan mereka (Kel. 18:13;...

Hari Penghakiman

Matius 25:31-46 “Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa...

Mengubah Diri dan Percaya kepada Injil

Markus 1:12-15 Segera sesudah itu Roh memimpin Dia ke padang gurun. Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Ia...

Sikap terhadap Orang-orang Berdosa

Lukas 5:27-32 Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: “Ikutlah...

Spiritualitas Ziarah Menurut Perjanjian Lama (9)

Memohon dan bernazar Ada banyak hal dalam kehidupan manusia yang berada di luar kekuasaan mereka. Kadang mereka memerlukan sesuatu yang tidak dapat mereka penuhi sendiri....

Hormatilah Orang yang Tidak Berpuasa     

Matius 9:14-15 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata: “Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?” Jawab Yesus kepada mereka: “Dapatkah sahabat-sahabat...

DOWNLOAD