31.05.24

Iman Menyelamatkan Bartimeus

Markus 10:46-52 Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho, bersama-sama...

Pemimpin: Pelayan Bersahaja dan Rendah Hati

Markus 10:32-45 Yesus dan murid-murid-Nya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid...

Upah bagi Para Murid yang Rela Memberikan Segalanya

Markus 10:28-31 Berkatalah Petrus kepada Yesus: “Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau!” Jawab...

Menjadi Murid Yesus Itu Tidak Mudah

Markus 10:17-27 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan-Nya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil...

Misi Gereja ke Segala Bangsa

Matius 28:16-20 Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus...

Sikap Menerima

Markus 10:13-16 Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi...

BACA JUGA