20.01.20

Terbuka terhadap Yesus

Yohanes 1:29-34 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: “Lihatlah Anak...

Menjadi Alat Tuhan

1 Samuel 9:1-4, 17-19; 10:1a Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish bin Abiel,...

Kehendak Allah dan Keinginan Manusia

1 Samuel 8:4-7, 10-22a Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel; mereka datang kepada Samuel di...

Jangan Mengatur Tuhan

1 Samuel 4:1-11 Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan...

Mendengarkan Suara Tuhan

1 Samuel 3:1-10, 19-20 Samuel yang muda itu menjadi pelayan TUHAN di bawah pengawasan...

Doa dalam Kesedihan

1 Samuel 1:9-20 Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo,...

BACA JUGA