04.03.21

Jalan Yesus Bukan Jalan Kekuasaan

Matius 20:17-28 Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas murid-Nya tersendiri dan berkata...

Pertobatan yang Menyelamatkan

Matius 23:1-12 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: “Ahli-ahli Taurat dan...

Ikhlas

Lukas 6:36-38 “Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.”

Berani Mendengarkan

Markus 9:2-10 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka...

Mengasihi Musuh

Matius 5:43-48 “Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu:...

Jalan Perdamaian

Matius 5:20-26 “Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli...

BACA JUGA