10.05.21

Sahabat-sahabat Yesus

Yohanes 15:12-17 “Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak...

Tinggal di dalam Kasih Yesus

Yohanes 15:9-11 “Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di...

Ranting dan Pokok Pohon Anggur

Yohanes 15:1-8 “Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting pada-Ku yang...

Kehadiran yang Membawa Damai

Yohanes 14:27-31a “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti...

Jalan, Kebenaran, dan Hidup

Yohanes 14:6-14 Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun...

Bersatu dengan Yesus

Yohanes 15:1-8 “Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah,...

Mengenal secara Dekat

Yohanes 14:7-14 “Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia...

Menjadi Hamba dan Utusan Tuhan

Yohanes 13:16-20 “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan...

Menjadi Pembawa Terang Kristus

Yohanes 12:44-50 Tetapi Yesus berseru kata-Nya: “Barangsiapa percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi kepada Dia,...

Menjadi Kawanan Domba Yesus

Yohanes 10:22-30 Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem; ketika itu musim...

BACA JUGA