24.07.24

Mengimani Yesus

Yohanes 14:1-6 “Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat...

Keselamatan bagi Semua Orang

Matius 7:21-29 “Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga....

BACA JUGA